LIVE2LOVE PAR RETREAT (for English scroll down)

Välkommen till denna 3-dagars-retreat för kärlekspar som är intresserade av att öka sin närhet och fördjupa sig i kärlek och kommunikation i en mycket tryggt miljö med bara 3 andra par i Fredrik och Miras 1800-tals hem i Stjärnsund/Södra Dalarna intill sjön Grycken.
Vill du öppna upp för din sårbarhet och kraft, sexualitet och andlighet, få hjälp att våga öppna upp med fler autentiska, kärleksfulla par? I en trygg miljö utforskar vi vår djupaste längtan att fördjupa intimiteten med vår partner.

Övningar från livet som vi kommer att utforska är:

• Sharing cirklar
• Shakti Yoga, exstatisk fri rörlighet och ljud
• Tekniker för att frigöra spänning: skakning, transformationsandning
• Röstarbete: Frigör dig genom sång o enkla röst o ljudövningar
• Hur ärliga vågar jag vara i vår relation?
• Sensuell beröring/massage – Känna in våra gränser och verkligen våga fråga efter vad du vill ha.
• Meditation för att skapa kontakt
• Naturen som en del av dig
• Samtal – polaritet – Tantra

Energi investering:
3500 SEK/person, för kurs.
1500 SEK/person, boende och all mat!
Early Bird, 500 kr rabatt

1’a paret som anmäler får chansen att boka Vilan ett helt eget Tantraspa-hus intill för ett tillägg av 1000kr/person för 2 nätter.

LÄNKEN OCH PRAKTISK INFORMATION
Retreaten kommer att hållas i vackra Stjärnsund, (mindre än 2,5 timmar från stockholm) där Fredrik och Mira bor, med en fantastisk sjö och skog som omger oss. Det finns vedbastu med utsikt över sjön och eldstäder att samlas och sjunga runt.

Det kommer att vara ett familiärt boende med separata rum för varje par med maximalt 8 deltagare.
Vi kommer att vara i Fredrik och Miras vackra 1800-talshus vid sjön Grycken bredvid Vilan Spa i Stjärnsund, Dalarna: https://www.youtube.com/embed/p1WPNev44Tk?autoplay=1

Inspirerande, ekologiska och vegetariska måltider och snacks kommer att lagas ihop.

OM KURSLEDARNA
Som par och ledare är Mira och Fredrik passionerade kring att skapa ett säkert utrymme där sårbarhet och öppenhet kan undersökas för att bygga förtroende och intimitet.

Miras passion är att hjälpa män och kvinnor att fullt ut integrera hela sin potential som människor. Hon har varit på en andlig tantrisk yogabana sedan mer än 20 år. Hon är en tantra-yoga lärare, kvinnoretreatledare, yogainstruktör och massageterapeut. Hon håller workshops över hela världen för både män och kvinnor.

Fredrik är passionerad för kontakt i alla former. Han är en skivartist och sångcoach, entreprenör, producent, inspirerande sångare, föreläsare och lett mansgrupper med 15 år på den tantriska vägen och har också fostrat 4 barn.

Vi välkomnar dig till en fantastiskt helande och kärleksfull helg full av möjligheter och inspiration att komma närmare dig själv och din partner.

Med mycket kärlek, Fredrik och Mira

LIVE2LOVE COUPLES RETREATS

I WANT TO BOOK A LIVE2LOVE RETREAT!

15 + 12 =

LIVE2LOVE COUPLES RETREAT – IN ENGLISH

Welcome to this tantra introduction retreat for couples who are interested in exploring, sharing, connecting and deepening into the art of intimacy, connection and love.
Do you want to open up to your vulnerability and power, sexuality and spirituality, your embodiment of your longing with other open minded human beings? In a safe setting we will explore our deepest longing for intimacy with our partner.

Practices that we will explore are:

• Sharing circles
• Embodiment practices; Shakti Yoga, ecstatic free movement and sounds
• Techniques to release tension: shaking, transformational breath
• Voicework: You are the voice – Connect with the sound of you
• Partner exercises; moving into deeper intimacy, trust, How honest can I be in a relationship?
• Safe sensual Massage – setting your boundaires and asking for what you want
• Meditation to create connection
• Connection to nature as a part of you
• Sexuality-talks – polarity – connection

THE VENUE AND PRACTICAL INFO
The retreat will be held in beautiful Stjärnsund, south of Dalarna (less than 2,5 hours from stockholm) where Fredrik and Mira lives, by an amazing lake and with a forest surrounding us. There is a sauna overlooking the lake and fire places to gather and sing around.

It will be a communal living with separate rooms for each couple with maximum 10 participants.
We will be in Fredrik and Mira’s beautiful 1800 century house by the lake Grycken next to Vilan Spa house in Stjärnsund, Dalarna:https://www.youtube.com/embed/p1WPNev44Tk?autoplay=1

Healthy, inspirational, organic and vegetarian meals and snacks will be cooked together.

ABOUT THE FACILITATORS
As a couple and facilitators, Mira and Fredrik are passionate about creating a safe space where vulnerability and transparency can be explored to build trust and intimacy.
Mira´s passion is to help men and women to fully embody our whole potential as human beings. She has been on a spiritual tantric yoga path since more than 20 years. She is a tantra yoga teacher, women’s group facilitator, healer and massage therapist. She facilitates workshops all over the world for both men and women.
Fredrik is passionate about Connection in all forms. He is an recording artist and vocal coach, entrepreneur, producer, inspirational singer and speaker and men’s group facilitator with 15 years on the tantric path who also raised 4 children.

We welcome you to an amazingly healing and empowering weekend full of opportunities and inspiration to come even closer to yourself and your partner.

With lots of love, Fredrik and Mira